กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English Filipino French German Italian Japanese Korean
อัตราแลกเปลี่ยน
Home ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

         ประวัติความเป็นมาวัดห้วยกวางจริง
 

    พระปลัดประจักร ปจฺจกฺโข
   เจ้าอาวาสวัดห้วยกวางจริง