กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English Filipino French German Italian Japanese Korean
อัตราแลกเปลี่ยน
Home ที่ตั้งวัด

ที่ตั้งวัด

ที่ตั้งวัด
 
     บ้านในคลอง  เลขที่ ๔ หมู่ ๖ ตำบลพุสวรรค์  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


 

    พระปลัดประจักร ปจฺจกฺโข
   เจ้าอาวาสวัดห้วยกวางจริง