กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English Filipino French German Italian Japanese Korean
อัตราแลกเปลี่ยน
Home ประวัติเจ้าอาวาส

ประวัติความเป็นมาเจ้าอาวาส

ประวัติหลวงพ่อ

พระปลัดประจักร ปจฺจกฺโข

ชาติภูมิ

                พระปลัดประจักร ปจฺจกฺโข  นามเดิม ประจักร นามสกุล  สีแจ้ เกิดเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ..๒๕๑๕ ตรงกับวันแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด บิดาชื่อ นายสมใจ สีแจ้ มารดาชื่อ นางวิจิตร สีแจ้  เกิดที่โรงพยาบาลจอมเกล้า อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  ครอบครัวมีอาชีพเกษตรกร

อุปสมบท

                เมื่ออายุครบอุปสมบท ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ..๒๕๓๕ ณ พัทธสีมาวัด หนองกาทอง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีพระครูไพศาลวัชรกิจ  วัดหนองกาทอง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์  มีพระครูวิบูลย์วัชราภรณ์  วัดวิบูลย์ประชาสรรค์  ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และมีพระครูปัญญาวัชราธร วัดเขาปากช่อง ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  เป็นประอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่า ?ปจฺจกฺโข?

 

    พระปลัดประจักร ปจฺจกฺโข
   เจ้าอาวาสวัดห้วยกวางจริง